เสริมเกราะให้ร่างกายด้วยวัคซีนเสริม เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ทุกวัย

11 ม.ค. 66  | ศูนย์อายุรกรรม
แชร์บทความ      

 

เสริมเกราะให้ร่างกายด้วยวัคซีนเสริม เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ทุกวัย

วัคซีนไม่ใช่เรื่องของเด็กเสมอไป หลายครั้งเราหลงเข้าใจไปว่าภูมิคุ้มกันทุกโรคสามารถเกิดและเพิ่มขึ้นเองไปตามอายุ โดยไม่ต้องเข้ารับวัคซีนเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอายุที่เพิ่มขึ้นนั้นกลับทำให้ภูมิคุ้มกันบางชนิดที่เคยสะสมไว้ลดลงด้วยซ้ำ ดังนั้น ในยุคที่เชื้อโรคยังคงพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งเช่นนี้ การฉีดวัคซีนจึงเป็นอีกแนวทางในการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย และช่วยป้องกันโรคร้ายที่คาดไม่ถึง โรงพยาบาลวิมุต ชวนมาเช็กลิสต์ วัคซีน 9 ชนิดที่ทุกช่วงวัยควรได้รับอย่างครอบคลุม

เพราะเหตุใดผู้ใหญ่ยังต้องรับวัคซีนเสริม ? 

การฉีดวัคซีนในทุกช่วงวัยเป็นเครื่องมือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่กระจายไปยังคนรอบข้าง ทั้งนี้ เนื่องมาจากภูมิคุ้มกันของร่างกายคนเราลดลงไปในทุกปี แต่ในทางตรงกันข้ามเชื้อโรคหลายชนิดมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความดุดันขึ้นตามเวลาเพื่อให้สามารถอยู่รอดตามธรรมชาติ จึงเป็นสาเหตุให้ภูมิต้านทานของเราอาจไม่เพียงพอให้เราต่อสู้กับโรคภัยในปัจจุบันหากไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีนจำเป็นอย่างเหมาะสม ดังนั้น การฉีดวัคซีนเสริมในผู้ใหญ่ หรือการฉีดวัคซีนเสริมผู้สูงอายุเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เคยได้รับจากวัคซีนในวัยเด็กจึงเป็นทางออกที่ดีในการเสริมเกราะป้องกันให้ร่างกาย และลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเจ็บป่วย


วัคซีนเสริมที่แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุ 19 ปีขึ้นไป หรือผู้มีความเสี่ยงที่ควรต้องเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย มีดังนี้ 

1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza vaccine 

การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน พบได้ในทุกช่วงวัย และแพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปี โดยมักมีจุดเริ่มต้นการติดเชื้อจากเยื่อบุทางเดินหายใจส่วนบน และกระจายต่อไปยังปอดและหลอดลม ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเล็กน้อย แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับอาการไข้สูง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้มีโรคปอดเรื้อรัง ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น การฉีดวัคซีนจึงเป็นการกระตุ้นและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้อยู่ในระดับสูงพอที่จะมือกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

คำแนะนำ : ทุกคนและทุกวัย ควรฉีดวัคซีนนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากเชื้อไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี

แพ็กเกจที่แนะนำ : แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป) ในราคา 850 บาท


2. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน 

ผู้ที่เกิดภายหลังปี 2520 เป็นต้นมา อาจได้รับวัคซีนชนิดนี้แล้วในวัยเด็ก แต่ภูมิคุ้มกันของทั้ง 3 โรคนี้จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป  โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่เกิดก่อนช่วงมีวัคซีน ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยักเป็นอย่างยิ่งหากไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ทั้งนี้ โรคบาดทะยักเป็นโรคที่ไม่มียารักษา ทำได้เพียงการรักษาตามอาการเท่านั้น และสามารถทำให้เกิดความพิการทุพพลภาพตามมาได้

สำหรับโรคไอกรนจะมีอาการไม่รุนแรงในผู้สูงอายุ แต่ผู้ติดเชื้อ ยังสามารถเป็นพาหะนำเชื้อไปสู่ทารกจนเกิดการเจ็บป่วยรุนแรงได้

คำแนะนำ : วัคซีนนี้เป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กและในเด็กทารกควรฉีดเมื่ออายุ 2 เดือน  4 เดือน และ 6 เดือน ตามลำดับ และรับวัคซีนกระตุ้นอีก 2 ครั้งจนครบอายุ 4-6ปี  จากนั้นเมื่อเข้าสู่อายุ 11 ปี จึงให้เริ่มรับวัคซีนกระตุ้นทุก 10 ปี เช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่ แต่สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่เคยรับวัคซีนนี้มาก่อน ควรฉีดวัคซีนนี้ให้ครบคอร์ส 3 เข็ม ก่อน (0, 1 เดือน, และ 6 เดือน) จากนั้นจึงรับเข็มกระตุ้นภูมิทุก 10 ปีเช่นกัน นอกจากนี้ยังแนะนำวัคซีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เมื่ออายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์

แพ็กเกจที่แนะนำ : แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ วัคซีนบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน

 

3. วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) 

โรคหัดและหัดเยอรมันไม่ใช่โรคเดียวกัน แต่หากเจ็บป่วยจะมีอาการคล้ายคลึงกัน สามารถติดต่อได้ง่ายจากการสัมผัสหรือหายใจเอาละอองที่มีเชื้อไวรัสเข้าไป โดยมีอาการดังนี้

  • โรคหัด ทำให้มีไข้สูง ไอ มีผื่นขึ้น บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบและสมองอักเสบ
  • โรคหัดเยอรมัน หากหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้ออาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงแก่ชีวิต ในทารก อาจพิการแต่กำเนิดได้
  • โรคคางทูม ผู้ป่วยจะมีไข้ ต่อมน้ำลายอักเสบ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้คือ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

คำแนะนำ : ในกลุ่มอายุ 19 - 64 ปี ที่ยังไม่เคยป่วยและยังไม่เคยได้รับวัคซีน แนะนำให้ฉีดจำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ กรณีที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

*เนื่องจากวัคซีนเสริมชนิดนี้เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น จึงไม่แนะนำในกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวที่มีภูมิต้านทานบกพร่องหรือผู้ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หากไม่แน่ใจว่าตนสามารถรับวัคซีนได้หรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง4. วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส  

โรคอีสุกอีใสติดต่อได้ง่ายมากโดยการหายใจ ไอ จาม และการสัมผัสโดยตรงกับแผลสุกใส ระยะฟักตัวของโรคก่อนแสดงอาการประมาณ 10-21 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ต่ำ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีตุ่มขึ้นได้ทั่วร่างกาย ซึ่งอาจใช้เวลาดำเนินโรคประมาณ 5 - 20 วัน และมักทิ้งรอยแผลเป็นไว้เมื่อหาย โดยเฉพาะการติดเชื้อในวัยผู้ใหญ่

คำแนะนำ : ในกลุ่มอายุ 19 - 45 ปี ที่ไม่มีประวัติการติดเชื้อและไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

ควรตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคอีสุกอีใสก่อนเข้ารับวัคซีน แนะนำให้ฉีดจำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ หรือเข้ารับวัคซีนได้ทุกช่วงอายุหากไม่มีภูมิคุ้มกันโรคและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสเชื้อโรค

แพ็กเกจที่แนะนำ : สำหรับเด็กขอแนะนำแพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส สำหรับเด็กอายุ 1 ปี ขึ้นไป

*เนื่องจากวัคซีนเสริมชนิดนี้เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น จึงไม่แนะนำในกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวที่มีภูมิต้านทานบกพร่องหรือผู้ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หากไม่แน่ใจว่าตนสามารถรับวัคซีนได้หรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง
 


5. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 

เป็นวัคซีนชนิดเดียวที่สามารถป้องกันให้ห่างไกลมะเร็งร้ายได้ ในเพศหญิงจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก และหูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศ และในเพศชายป้องกันมะเร็งทวารหนัก มะเร็งในคอหอย หูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศ และมะเร็งที่อวัยวะเพศได้ สิ่งสำคัญคือ ควรฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ และร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดี เมื่ออายุ 9 - 26 ปี จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อได้รับวัคซีน แต่ในกลุ่มที่อายุ 27-45 ปี แม้จะได้ผลในการป้องกันโรคอาจลดลงบ้างแต่วัคซีนพบว่ายังมีประโยชน์ในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก และยังสามารถป้องกันเชื้อ HPV สายพันธุ์อื่นๆ ได้เช่นกัน 

คำแนะนำ : วัคซีนนี้จะต้องฉีดจำนวน 3 เข็ม คือ รับวัคซีนครั้งที่ 1 เมื่อใดก็ได้ และรับวัคซีนครั้งต่อมาในอีก 2 เดือน และ 6 เดือนตามลำดับ แม้จะมีประสิทธิภาพในการป้องกัน แต่การฉีดวัคซีนไม่สามารถทดแทนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ดังนั้น ผู้หญิงที่อายุ 21 ปี จึงควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และผู้หญิงอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปตรวจเป็นประจำทุกๆ 3 ปี  

แพ็กเกจที่แนะนำ :
สำหรับเด็กอายุ 9 - 15 ปี ขอแนะนำแพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม ราคาพิเศษ 15,500 บาท และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม ในราคา 6,900 บาท
และสำหรับช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป ขอแนะนำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม ในราคา 19,500 บาท 

 

6. วัคซีนป้องกันงูสวัด 

งูสวัดมีที่มาจากไวรัสชนิดเดียวกันกับโรคอีสุกอีใส และจะแสดงอาการออกมาให้ปวดแสบปวดร้อนเมื่อร่างกายอ่อนแอและมีภาวะความเครียด แม้งูสวัดจะเป็นโรคที่สามารถหายได้เอง แต่อาการปวดและแสบร้อนกลับหลงเหลือไว้ยาวนานถึง 90 วัน หรืออาจมากกว่านั้นหากภูมิคุ้มกันต่ำ รวมถึงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายในผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จึงแนะนำให้เข้ารับวัคซีนป้องกันงูสวัดเพื่อลดความรุนแรงของโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคเอสแอลอี เป็นต้น

คำแนะนำ : เมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งวัคซีนเสริมป้องกันโรคงูสวัดปัจจุบันที่ใช้ในประเทศไทยเป็นชนิดเชื้อเป็น แนะนำรับ จำนวน 1 เข็ม (แต่สามารถรับวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไปในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรค) 

แพ็กเกจที่แนะนำ : สำหรับผู้สูงวัยขอแนะนำวัคซีนป้องกันงูสวัด 2 เข็ม ในราคาพิเศษ 13,500 บาท เพื่อลดโอกาสเสี่ยงได้มากกว่า 1 ใน 3
 

7. วัคซีนป้องกันเชื้อก่อโรคปอดอักเสบ 

เชื้อจากแบคทีเรียนิวโมคอคคัส ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักของโรคปอดอักเสบ มีความรุนแรงที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เกิดเป็นอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดอักเสบรุนแรง และยังทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตำแหน่งอื่นๆ  ได้ เช่น หูชั้นกลางอักเสบ ไซนัสอักเสบ และการติดเชื้อแบบลุกลาม อันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในผู้สูงอายุที่พบได้บ่อย ผู้เป็นพาหะของโรคอาจไม่รู้สึกถึงความเจ็บป่วยและไม่แสดงอาการ แต่ยังสามารถแพร่เชื้อผ่านทางละอองการไอหรือจามได้

คำแนะนำ : ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องได้รับวัคซีนเสริมเป็นอย่างยิ่ง โดยเริ่มฉีดวัคซีนชนิด 13 สายพันธุ์ก่อน และเข้ารับวัคซีนชนิด 23 สายพันธุ์ ในปีถัดมา หากเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ควรได้รับวัคซีนชนิด 23 สายพันธุ์ที่ระยะเวลา 8 สัปดาห์ หลังได้รับวัคซีนชนิด 13 สายพันธุ์

แพ็กเกจที่แนะนำ :
ขอแนะนำวัคซีนโรคปอดอักเสบสำหรับเด็ก ครอบคลุมเชื้อไวรัส 13 สายพันธุ์ 3 เข็ม ในราคา 9,000 บาท ต่อเข็ม และวัคซีนโรคปอดอักเสบสำหรับผู้สูงอายุ ครอบคลุมเชื้อไวรัส 13 สายพันธุ์ ในราคา 3,500 บาท ต่อเข็ม และวัคซีนโรคปอดอักเสบสำหรับผู้สูงอายุ ครอบคลุมเชื้อไวรัส 23 สายพันธุ์ ในราคา 1,890 บาทต่อเข็ม 

 

8. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A

โรคไวรัสตับอักเสบ A มีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่ปนเปื้อน มีเชื้อสามารถแพร่กระจายโรคได้ง่าย หากได้รับเชื้อจะเกิดอาการตับอักเสบ และอาจรุนแรงมากจนตับวาย 

ทั่วไปในประเทศไทยพบว่า ร้อยละ 90 ของผู้ใหญ่อายุ 50 ขึ้นไป มีภูมิคุ้มกันแล้ว แม้ว่าในปัจจุบันการติดเชื้อตามธรรมชาติจะพบน้อยลง  แต่หากได้รับเชื้อในผู้ที่ไม่เคยมีภูมิคุ้มกันมาก่อนจะทำให้เกิดอาการตับอักเสบ และอาจรุนแรงมากจนเกิดภาวะตับวาย ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งในผู้ที่มีโรคตับแข็งหรือตับเรื้อรังอยู่เดิม

คำแนะนำ : แนะนำรับวัคซีนชนิดนี้ในผู้ที่ต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีโรคชุกมากกว่า 2% และยังไม่เคยมีภูมิต้านทานมาก่อน หรือในกลุ่มชายรักชาย

แพ็กเกจที่แนะนำ : สำหรับเด็กขอแนะนำวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป


9.  วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B 

เชื้อไวรัสตับอักเสบบีเป็นสาเหตุของโรคตับเรื้อรังและมะเร็งตับ โดยเชื้อสามารถติดต่อสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เช่น การใช้ของที่มีโอกาสสัมผัสเลือดร่วมกัน เช่น มีดโกน แปรงสีฟัน เป็นต้น ในประเทศไทยสำหรับผู้ที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535 จะไม่ได้รับวัคซีนพื้นฐานนี้ในวัยเด็กและมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหากได้รับเชื้อ

คำแนะนำ : หากไม่มีประวัติการรับวัคซีนมาก่อน ควรตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบ B ก่อนเข้ารับวัคซีน มีจำนวน 3 เข็ม เริ่มเข็มแรกได้ทันที และเว้นระยะ 1 เดือน และ 6 เดือน ตามลำดับ

มากกว่าการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และรับประทานอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการแล้ว ทุกคนสามารถเสริมเกราะความมั่นคงด้านสุขภาพให้ตัวเองและคนที่รักด้วยวัคซีนทางเลือก หรือวัคซีนเสริมในวัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ซึ่งนับเป็นการดูแลเชิงป้องกันให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคเมื่อเจ็บป่วย เพียงแค่มีสุขภาพดีความสุขอื่นๆ ก็พร้อมตามมาอีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลวิมุต โทร 02-079-0030 

หรือดาวน์โหลด ViMUT Application เพื่อนัดหมายแพทย์ หรือบริการปรึกษาหมอออนไลน์

 

ทุกปัญหาสุขภาพ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางออนไลน์ ที่พร้อมดูแลคุณด้วยความใส่ใจ

 


เรื่องสุขภาพน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง

Card Image
ประกาศชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีข่าวพบผู้ติดเชื้อเข้ามาในโรงพยาบาลวิมุต

ประกาศชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีข่าวพบผู้ติดเชื้อเข้ามาในโรงพยาบาลวิมุต

อ่านเพิ่มเติม
Card Image
ความลับของไขมัน และโรคอันตรายจากไขมันที่คุณควรรู้ !

สายกินต้องระวัง อาหารไขมันสูง ของทอด ของมันแสนอร่อย อาจแฝงโรคไขมันตัวร้ายได้ มาดูกันว่า 3 โรคไขมันอันตราย ที่บั่นทอนสุขภาพจนต่อยอดเป็นโรคร้ายแรงได้มีอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม
Card Image
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี แต่ละวัยเลือกตรวจแบบไหนดี ?

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566-2567 ที่ไหนดี ต้องนี่เลยโรงพยาบาลวิมุต รวมทุกแพ็กเกจเพื่อคนทุกวัยที่เราคัดสรรมาให้แล้วว่าแต่ละวัยต้องตรวจอะไรบ้าง ให้คุณพร้อมและมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
Card Image
หายป่วยลองโควิดได้ หายขาดด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพหลังเป็นโควิด

โควิดที่ว่าน่ากลัว ยังไม่เท่าลองโควิด มาตรวจเช็กปอดและร่างกายให้เท่าทันโรค กับโปรแกรมตรวจสุขภาพหลังเป็นโควิด เพื่อการฟื้นฟูและการดูแลตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำแพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง